Poradniki

Pokaż poradniki w kategorii:

Przywracanie wiarygodności kredytowej – na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii prawnej

bikbr - 10.06.2013 | 14:48

Zarówno jako osoby fizyczne jak i osoby prawne będąc uczestnikami obrotu gospodarczego, niejednokrotnie borykamy się z wieloma problemami natury prawnej, których rozwiązanie wymaga skorzystania z pomocy wykwalifikowanych podmiotów. Udzielona porada prawna lub całościowa reprezentacja w danej sprawie wymaga od kancelarii prawnej wysokiego poziomu świadczonych usług.

Przy wyborze mającej dla nas działać kancelarii warto zwrócić uwagę na kilka kwestii o doniosłym znaczeniu.

1. Doświadczenie oraz kwalifikacje:

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalnym stał się wzrost ilości podmiotów trudniących się reprezentowaniem klientów przed instytucjami finansowymi, zwłaszcza w sprawach związanych z przywracaniem wiarygodności kredytowej. Naturalną konsekwencją zaistnienia takiego stanu jest powstawanie kancelarii o wątpliwych kwalifikacjach prawnych. Często funkcjonują one poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząc kontakt z klientami oraz wierzycielami jedynie drogą korespondencyjną. Równie często dochodzi do sytuacji, gdy sprawami klientów zajmują się osoby nie posiadające podstawowej wiedzy prawniczej.
Sprawy związane z przywracaniem wiarygodności kredytowej wymagają znajomości oraz doświadczenia w wielu dziedzinach prawa, m.in. finansowego, administracyjnego oraz cywilnego. Mimo z pozoru błahego charakteru oraz stosunkowo niskiej świadomości społecznej dotyczącej tej kwestii, stanowi ona istotny element determinujący możliwości funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Bez względu na obszar prowadzonej działalności, ważne dla każdego klienta jest rzeczywiste doświadczenie reprezentującej go kancelarii oraz jej opinia uwiarygodniona odpowiednimi, cenionymi certyfikatami.

2. Siedziba

Bezsprzeczny jest fakt, iż bezproblemowy kontakt między pełnomocnikiem a mocodawcą, umożliwiający kompleksowe oraz indywidualne zapoznanie się z sytuacją danej osoby jest jednym z elementów silnie wpływających na pomyślny rezultat prowadzonej sprawy. Siedziba kancelarii, umożliwiająca spotkanie Klienta z jego pełnomocnikiem w ogromnym stopniu determinuje jakość świadczonych usług. Z całą pewnością, lokal zajmowany przez przedsiębiorcę uwiarygadnia jego pozycję na rynku.
Precyzyjne dane radcy prawnego lub adwokata pozwalają na zweryfikowanie uprawnień do wykonywania zawodu w bazach danych właściwych izb radców prawnych lub adwokatów.

3. Umowa

Od momentu, gdy dana osoba zdecyduje się podjąć współpracę z mającą reprezentować go kancelarią, bardzo ważnym elementem staje się umowa regulująca warunki tejże współpracy. Dla dobra każdej z reprezentowanych osób, umowa powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem postulatów obydwu stron oraz z zachowaniem wszelkich norm wypływających z przepisów aktualnie obowiązującego Kodeksu Cywilnego. Uczciwie funkcjonujące podmioty stronią od stosowania klauzul niedozwolonych, kształtujących obowiązki klienta w sposób rażąco naruszający jego interesy. Warto podkreślić, że podmiot działający na terytorium naszego kraju, w sytuacji zaistnienia konfliktu natury prawnej, podlega prawu obowiązującemu w Polsce, które w coraz większym stopniu chroni interesy konsumenta.

4. Indywidulane podejście do Klienta

Nie bez znaczenia pozostaje sposób podejścia do klienta, którego sytuacja okazała się być tak ciężką, że przywrócenie wiarygodności kredytowej do satysfakcjonującego poziomu stało się niemożliwe. W tego typu sytuacjach istotne jest czy pracująca dla nas kancelaria jest w stanie zapewnić nam alternatywne propozycje rozwiązania najistotniejszych problemów.

Naturalnie, powierzenie innym osobom prowadzenia własnych spraw zawsze obarczone jest pewnego rodzaju ryzykiem, jednakże od nas samych zależy czy postaramy się zminimalizować szanse na podjęcie współpracy z nieuczciwą osobą i zwrócimy uwagę na wskazane wyżej kryteria.

Tomasz Wichert
Kancelaria Prawna BIKBR Sp. z o. o.